Nowe reagują gry pojedynczej strony aplikacji

Start nowej aplikacji React – gra "Bull i krów" – wirtaw.github.io

Kod źródłowy – Github i Bitbucket

Po pierwsze zbudować interfejs rozgrywki i stat wypełnienia tabeli

Po drugie rozpocząć nową funkcję gry

Po trzecie pokolenie i wyboru z logiki użytkownika

UPD. przesłany, proste gry i wypełnienia tabeli